sâmbătă, 21 martie 2009

Daniel Marks, Great Britain

For Anatol

Who's the biggest gang on the block? Did you pay protection?
Animal noises are approaching, the farm creatures assemble,
and seeking swill and oats, they come squealing,
million hordes of pigs, sheep, rats and donkeys,
who force you into the milking shed, tie you down with twisted straw
and hoof you in the stomach, how do you like that?
That's a tidbit for them to nibble on, at least...
when you get your breath and come around,
you can see the cows have modified the milking machine.
Now it scans for signs of rural aggravation,
where is creamy and where is curdled, who has chewed the cud, and for how long.

Perhaps soon the cud will chew us, the food chain seems topsy-turvy,
beasts of the field making meals of men, worms making meals of everything.
Meat-eating, war-making, man will put these follies away in time,
but if livestock then take up arms, what is to be done?
Let there be a general amnesty: we will forgive you your dumbness
if you forgive us our tendency for freedom... and vice-versa.


(o traducere aproximativă în limba română)
Pentru Anatol

Care-i cea mai tare bandă din bloc? Ţi-ai plătit protecţia?
Se aude apropiindu-se un grohăit, creaturile fermei se adună
şi caută lături şi ovăz, ei vin guiţind,
milioane de hoarde de porci, oi, guzgani şi măgari,
te îmbrâncesc în şopronul de muls, te leagă cu paie îndoite
şi-ţi dau cu copita-n stomac, îţi place?
Asta-i o bucăţică din care să poată muşca, cel puţin...
Când îţi recapeţi respiraţia şi te apropii,
poţi vedea că vacile au modificat aparatul de muls.
Acum aparatul scanează căutând semne de agravare rurală,
pe unde-i cremos, pe unde-i brânzit, cine a mestecat rumegatul şi pentru cât timp.

Poate, în curând rumegatul ne va mesteca pe noi,
lanţul alimentar pare cu fundu-n sus,
dobitoacele câmpurilor prepară mâncăruri din oameni,
viermii prepară bucate din orice.
Oamenii, mâncătorii de carne, făcători de război,
vor da la o parte nebuniile astea cu timpul,
dar dacă şeptelul se înarmează, ce-i de făcut?
Să fie amnistiere generală: noi vă iertăm muţenia
dacă voi ne iertaţi dorinţa noastră de libertate... şi viceversa.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu