joi, 7 iunie 2012

Theo van Gogh był buntownikiem już w szkole podstawowej, kiedy wydawał gazetkę pod nazwą "Świńskie pismo". Ukazały się dw numery. Gazetka dotyczyła przede wszystkim srania i szczania. Drugim redaktorem pisma był pewien arystokrata, Johan Quarles van Ufford... Ian Buruma. Śmierć w Amsterdamie. Zabójstwo Theo van Gogha i granice tolerancji. Theo van Gogh a fost un rebel încă din şcoală medie, pe atunci edita o gazetică numită "Ziarul porcesc". Au apucat să apară numere. În primul rând gazeta era axată pe temele căcatului şi pişatului. Al doilea editor al gazetei a fost un aristocrat, Johan Quarles van Ufford... Ian Buruma. Moarte în Amsterdam. Asasinarea lui Theo van Gogh, şi limitele toleranţei. Theo van Gogh was a rebel already in the elementary school, when he was editing a newspaper titled "The Swine Magazine." 2 issues of the paper were printed. The paper focused mainly on shitting and piing. The second editor was the an aristocrat, Johan Quarles van Ufford ... Ian Buruma. Death in Amsterdam. The Murder of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu